Údaje firmy do softvéru
ľahko a rýchlo


GETFIRM automatizuje zadávanie informácií o obchodných partneroch.
Usporí čas, peniaze a zvýši produktivitu a presnosť pri zadávaní údajov.

Aký problém GETFIRM rieši?
Zdĺhavé ručné zadávanie údajov o obchodných partneroch do softvéru, ktoré je časovo náročné, s vysokou mierou chybovosti spôsobenou ľudským faktorom. Tieto dáta sú pritom už dostupné on-line. Tak prečo nevstúpiť do 21. storočia?
Čo riešenie GETFIRM predstavuje?
GETFIRM je internetová aplikácia. Slúži na získavanie, spracovávanie, overovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov o obchodných partneroch priamo do ekonomických softvérov a do rôznych elektronických formulárov.
Aké sú výhody GETFIRM-u?
Úspora času, nákladov a ľudskej práce. Možnosť importu väčšieho množstva údajov o partneroch ako z verejne dostupných registrov. Jediným kliknutím môžete získať telefónne čísla, webové stránky, emailové adresy, čísla bankových účtov a všetky ostatné údaje o hľadanej firme.

Použitie GETFIRM
vo vašom softvéry


Zlepšite používateľský komfort vašich klientov zavedením
GETFIRM riešenia do vášho softvéru a udržte krok s konkurenciou.

Ako získate GETFIRM?
Jednoducho. Uzatvoríte s nami licenčnú zmluvu a implementujete naše riešenie do vášho softvéru. GETFIRM poskytuje jednoduché API rozhranie a preto si nevyžaduje zásadné zmeny v systéme. Vaši klienti môžu využívať služby internetovej aplikácie pre rýchle získavanie údajov už po najbližšej aktualizácii.
Ako GETFIRM funguje?
Používateľ zadá IČO hľadanej firmy alebo živnostníka. Internetová aplikácia prijme požiadavku, vyhľadá a spracuje príslušné údaje, ktoré následne odošle používateľovi v požadovanom formáte. V prípade aktualizácie údajov firmy používateľ odošle nové informácie, ktoré budú po overení ďalej poskytované.
Aké výhody Vám GETFIRM ponúka?
Zlepšenie funkcionality vášho softvéru, zvýšenie komfortu práce vašich zákazníkov, udržanie tempa s konkurenciou, možné zvýšenie tržieb vašej spoločnosti a iné.